Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


May 2, 2018

PSD2 är ett regelverk som öppnar upp marknaden och skapar fler sätt för dig att betala. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Martin Zillén, PSD2-expert på banken.