Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Aug 20, 2020

Vår ekonomi-rookie Viktor Engberg pratar med experten Molly Malm, jurist på  Lexly, om arv och gåva.


Aug 7, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om framtidsfullmakt och god man.