Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Dec 16, 2020

Eva Trouin, ansvarig för kundupplevelse
har pratat med Arturo Arques, privatekonom som svarar på kundernas frågor om ekonomi i coronatider.


Dec 3, 2020

7. Sparbanksidén idag och framöver, hur ser det ut? (Året är – nu!)
Den 28 oktober 1820 öppnade Göteborgs sparbank. Det blev starten för den svenska sparbanksidén som nu firar 200 år. Men hur håller man en idé relevant i två sekel, genom alla de förändringar som både landet och sparbanksrörelsen gått...


Dec 3, 2020

6. Bankärenden har man alltid velat kunna göra överallt (Året är 1977)
Att underlätta för folk att bygga sin egen ekonomi är en grundtanke i sparbanksidén. För det krävs enkla sätt att göra sina bankärenden. Men sätten har varierat över tid: från de tidiga bankkontoren hemma hos bankdirektören själv...


Dec 3, 2020

5. Så blev aktiefonder en folkrörelse (Året är 1967.)
Sparandet är sparbanksidéns grund. Men hur man sparar har utvecklats över tid. Inte minst har sparande i aktiefonder blivit en verklig folkrörelse i modern tid, efter att sparbankerna 1967 blev den första av de stora marknadsgrupperna att erbjuda...


Dec 3, 2020

Att hjälpa människor göra kloka val – i 200 år. (Året är 1926.)
Att ”verka för sund sparsamhet” är en av sparbanksidéns grundtankar – och sparbankerna har därför alltid arbetat med folkbildning. Från sparbanksböcker till nyfödda, sparbössor i klassrummen, sparklubbar på jobben, fram till dagens...