Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Mar 15, 2018

Världen blir allt mer digital, och såväl företag som organisationer och myndigheter vet allt mer om dig. Vad betyder det för dig som privatperson?


Mar 2, 2018

Kontanter, är de snart historia? Hur är utvecklingen i andra länder? Vad ska man göra om man föredrar sedlar och mynt framför appar och kort? Det här är "Låt oss prata!" Swedbanks podcast om privatekonomi. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Rolf Carlström som är ansvarig för kontanthanteringen i...