Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

May 26, 2020

Ekonomirookien Viktor Engberg talar inflation med  Swedbanks senior ekonom Cathrine Danin.