Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Jul 20, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med experten Molly Malm, jurist på Lexly, om äktenskapsförord och samboavtal.


Jul 9, 2020

Ekonomirookien Viktor Engberg pratar med Tove Zander, Ungdomsansvarig på Swedbank om hur man kan tänka när börsen är volatil.