Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

May 31, 2018

Sverige går till val, men frågan är: Hur påverkar politiken din plånbok? Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Swedbanks chefekonom Anna Breman.


May 16, 2018

Vad är reporänta? Och hur påverkar den din plånbok? Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Swedbanks chefekonom Anna Breman.


May 2, 2018

PSD2 är ett regelverk som öppnar upp marknaden och skapar fler sätt för dig att betala. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Martin Zillén, PSD2-expert på banken.