Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Apr 24, 2018

Ibland kostar livet lite mer. Så hur stor buffert bör man ha? Och hur sparar man ihop till den? Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens privatekonom Arturo Arques. 


Apr 18, 2018

Vill du leva hållbart? Då bör du se över ditt sparande. För faktum är att börsen har större miljöpåverkan än bilen, biffen och bostaden tillsammans. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Liza Jonson, vd Swedbank Robur. 

 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som...


Apr 10, 2018

Bedrägerier blir allt vanligare, både i verkliga livet och på nätet. Så hur ska man som kund agera för att inte drabbas? Ekonomirookien Viktor Engberg pratar med Swedbanks säkerhetschef Mats Ideström.