Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

May 6, 2021

Låt oss Prata Ekonomirookie Viktor Engberg intervjuar Swedbanks Senior ekonom Cathrine Danin om ränta på ränta effekten.


Mar 29, 2021

Eva Trouin har träffat Sarah Lindholm, Företagschef i Stockholm Norr på Swedbank, för att prata om företagande i Coronatider - i två delar försöker de ta upp hur man som företag kan både drabbas men även gynnas.


Mar 23, 2021

Eva Trouin har träffat Sarah Lindholm, Företagschef i Stockholm Norr på Swedbank, för att prata om företagande i Coronatider - i två delar försöker de ta upp hur man som företag kan både drabbas men även gynnas.


Jan 8, 2021

Vår ekonomirookie Viktor pratar med privatekonom Arturo Arques om ränta.

Hur fungerar det med ränta och vad är det? Här kommer svaren på frågor som man kanske inte alltid vill fråga.


Dec 16, 2020

Eva Trouin, ansvarig för kundupplevelse
har pratat med Arturo Arques, privatekonom som svarar på kundernas frågor om ekonomi i coronatider.