Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Sep 4, 2019

Swedbanks Olof Manner ger dig en insyn i valutasvängningar och hur det kan påverka dig och din ekonomi.