Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Sep 4, 2019

Swedbanks Olof Manner ger dig en insyn i valutasvängningar och hur det kan påverka dig och din ekonomi.


Jan 22, 2018

Hur fungerar pensionen och hur kan man påverka den? Det här är "Låt oss prata" Swedbanks podd om privatekonomi. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens privatekonom Arturo Arques. 


Jan 22, 2018

Första bostaden, hur ska man tänka när man skaffar den? Det är temat på det här avsnittet av "Låt oss prata", Swedbanks podd om privatekonomi. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens privatekonom Arturo Arques. 


Jan 22, 2018

Veckopeng eller månadspeng? Ja, den frågan får du svar på i det här avsnittet av ”Låt oss prata”, Swedbanks podd om privatekonomi. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens privatekonom Arturo Arques.


Jan 19, 2018

Hur sparar man bäst till sina barn? Ja, den frågan får du svar på i det här avsnittet av ”Låt oss prata”, Swedbanks podd om privatekonomi. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens privatekonom Arturo Arques.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i...