Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!

Mar 29, 2021

Eva Trouin har träffat Sarah Lindholm, Företagschef i Stockholm Norr på Swedbank, för att prata om företagande i Coronatider - i två delar försöker de ta upp hur man som företag kan både drabbas men även gynnas.


Mar 23, 2021

Eva Trouin har träffat Sarah Lindholm, Företagschef i Stockholm Norr på Swedbank, för att prata om företagande i Coronatider - i två delar försöker de ta upp hur man som företag kan både drabbas men även gynnas.


Oct 28, 2020

Swedbanks Andreas Wallström, prognoschef pratar med Cathrine Danin, senior ekonom om USA valet och den amerikanska ekonomin.


Oct 16, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om bodelning vid dödsfall inom äktenskap eller samboförhållande.


Sep 4, 2019

Swedbanks Olof Manner ger dig en insyn i valutasvängningar och hur det kan påverka dig och din ekonomi.