Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Mar 15, 2018

Världen blir allt mer digital, och såväl företag som organisationer och myndigheter vet allt mer om dig. Vad betyder det för dig som privatperson?