Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Mar 19, 2019

Män har tagit mer risk än kvinnor när det gäller sparande historiskt, men vi ser ett trendskifte. Hör Swedbanks Eva Trouin prata med ekonomirookien Viktor Engberg om jämställt sparande och pension. 


Feb 21, 2019

Låt oss Prata gästas av Rikard Kull, försäljningschef för Swedbank och Sparbankerna, som förklarar vilka sparformer som är att föredra i tider av högre osäkerhet – och hur du bäst strukturerar sparandet.


Feb 6, 2019

Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag?

Genom unika intervjuer med grundarna bakom företag som Spotify, Skype, Klarna och Mojang och intervjuer med över 100 anställda, familjemedlemmar, branschkollegor, investerare och forskare undersöker journalisten Kina Zeidler hur Sverige har...Dec 19, 2018

Sandra ”Framtidsfeministen” Bourbon är millennial och entreprenör som brinner för en jämställd framtid. Hon var först i världen med att investera i svenska jämställda bolag. Hon är teknisk fysiker från Kungliga Tekniska högskolan och älskar mötet mellan teknik, affären, beteende och...