Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Feb 21, 2019

Låt oss Prata gästas av Rikard Kull, försäljningschef för Swedbank och Sparbankerna, som förklarar vilka sparformer som är att föredra i tider av högre osäkerhet – och hur du bäst strukturerar sparandet.


Feb 6, 2019

Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag?

Genom unika intervjuer med grundarna bakom företag som Spotify, Skype, Klarna och Mojang och intervjuer med över 100 anställda, familjemedlemmar, branschkollegor, investerare och forskare undersöker journalisten Kina Zeidler hur Sverige har...