Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Oct 30, 2019

Vår ekonomirookie Viktor Engberg har träffat Madeleine Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank för ett samtal om barn och ekonomi.


Oct 30, 2019

Vår ekonomirookie Viktor Engberg har träffat Madeleine Falkenhäll senior analytiker på Swedbank för ett samtal om barn och ekonomi.


Oct 23, 2019

Ekonomirookien Viktor Engberg träffar Andreas Jansson Skogspecialist på Swedbank


Oct 18, 2019

Swedbanks Olof Manner, senior analytiker möter Ekonomirookien Viktor Engberg


Sep 4, 2019

Swedbanks Olof Manner ger dig en insyn i valutasvängningar och hur det kan påverka dig och din ekonomi.