Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Dec 16, 2020

Eva Trouin, ansvarig för kundupplevelse
har pratat med Arturo Arques, privatekonom som svarar på kundernas frågor om ekonomi i coronatider.