Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!


Sep 1, 2020

Vår ekonomirookie Viktor Engberg ställer frågor om och kring bostadsrätt och bostadsrättsföreningar till Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques