Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Dec 16, 2020

Eva Trouin, ansvarig för kundupplevelse
har pratat med Arturo Arques, privatekonom som svarar på kundernas frågor om ekonomi i coronatider.


Aug 7, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om framtidsfullmakt och god man.


Jul 20, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med experten Molly Malm, jurist på Lexly, om äktenskapsförord och samboavtal.


Jul 9, 2020

Ekonomirookien Viktor Engberg pratar med Tove Zander, Ungdomsansvarig på Swedbank om hur man kan tänka när börsen är volatil.


Jun 24, 2020

Ekonomirookien Viktor Engberg har träffat juristen Molly Malm för att lära sig vad som gäller vid samägande av sommarstuga.