Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Mar 19, 2019

Män har tagit mer risk än kvinnor när det gäller sparande historiskt, men vi ser ett trendskifte. Hör Swedbanks Eva Trouin prata med ekonomirookien Viktor Engberg om jämställt sparande och pension.