Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Sep 16, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om bodelning vid skilsmässa.


Sep 1, 2020

Vår ekonomirookie Viktor Engberg ställer frågor om och kring bostadsrätt och bostadsrättsföreningar till Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques


Aug 20, 2020

Vår ekonomi-rookie Viktor Engberg pratar med experten Molly Malm, jurist på  Lexly, om arv och gåva.


Aug 7, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om framtidsfullmakt och god man.


Jul 20, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med experten Molly Malm, jurist på Lexly, om äktenskapsförord och samboavtal.