Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata!

Nov 11, 2020

Ekonomirookien Viktor Engberg pratar med Tove Zander, ungdomsansvarig på Swedbank, om Ungas syn på Sparande


Oct 28, 2020

Swedbanks Andreas Wallström, prognoschef pratar med Cathrine Danin, senior ekonom om USA valet och den amerikanska ekonomin.


Oct 16, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om bodelning vid dödsfall inom äktenskap eller samboförhållande.


Oct 5, 2020

Vår ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Tove Zander, Ungdomsansvarig i Swedbank, om att superspara!


Sep 16, 2020

Vår Ekonomirookie Viktor Engberg pratar med Lavinia Dimoftache från Familjens Jurist om bodelning vid skilsmässa.