Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Aug 31, 2018

Ett köp av en bostad är kanske ditt livs största affär, men vad ska du tänka på?
Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques.