Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Dec 18, 2019

Olof Manner, Senior Ekonom på Swedbank förklarar på ett enkelt sätt reporänta för ekonomirookien Viktor Engberg