Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Jan 30, 2018

MiFID2 är en ny reglering från EU som gör det tryggare och enklare att spara. Men på vilket sätt? Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens MiFID2-expert Angelique Angervall.