Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Mar 2, 2018

Kontanter, är de snart historia? Hur är utvecklingen i andra länder? Vad ska man göra om man föredrar sedlar och mynt framför appar och kort? Det här är "Låt oss prata!" Swedbanks podcast om privatekonomi. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Rolf Carlström som är ansvarig för kontanthanteringen i Swedbank.