Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Apr 18, 2018

Vill du leva hållbart? Då bör du se över ditt sparande. För faktum är att börsen har större miljöpåverkan än bilen, biffen och bostaden tillsammans. Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med Liza Jonson, vd Swedbank Robur. 

 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta på swedbankrobur.se.