Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Oct 30, 2019

Vår ekonomirookie Viktor Engberg har träffat Madeleine Falkenhäll senior analytiker på Swedbank för ett samtal om barn och ekonomi.