Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Apr 24, 2018

Ibland kostar livet lite mer. Så hur stor buffert bör man ha? Och hur sparar man ihop till den? Ekonomirookien Viktor Engberg i samtal med bankens privatekonom Arturo Arques.