Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Apr 10, 2018

Bedrägerier blir allt vanligare, både i verkliga livet och på nätet. Så hur ska man som kund agera för att inte drabbas? Ekonomirookien Viktor Engberg pratar med Swedbanks säkerhetschef Mats Ideström.