Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Dec 3, 2020

6. Bankärenden har man alltid velat kunna göra överallt (Året är 1977)
Att underlätta för folk att bygga sin egen ekonomi är en grundtanke i sparbanksidén. För det krävs enkla sätt att göra sina bankärenden. Men sätten har varierat över tid: från de tidiga bankkontoren hemma hos bankdirektören själv till bankkontor, bankbussar, telefonbanker, internetbank och dagens bankappar. För att inte glömma uttagsautomaterna, där sparbankernas Minuten-automater var första rikstäckande nätverket 1977.
Om detta, och om hur Swedbank arbetar idag med att vara kundnära, pratar avsnittets gäst mer om: ROSITA MOLLDÉN, blivande chef för tjänsteområde processpecialisering på Kundcenter och till alldeles nyss kontorschef för Jämtlands län.