Preview Mode Links will not work in preview mode

Låt oss prata privatekonomi!


Dec 3, 2020

5. Så blev aktiefonder en folkrörelse (Året är 1967.)
Sparandet är sparbanksidéns grund. Men hur man sparar har utvecklats över tid. Inte minst har sparande i aktiefonder blivit en verklig folkrörelse i modern tid, efter att sparbankerna 1967 blev den första av de stora marknadsgrupperna att erbjuda denna spartyp. Det utbredda fondsparandet har även gjort att fondförvaltarna blivit makthavare i svenskt näringsliv – där just Swedbank Robur är tredje störste ägaren på Stockholmsbörsen.
Om den utvecklingen, och hur Swedbank idag arbetar med hållbart sparande i sina fonder, berättar avsnittets gäst: LIZA JONSSON, vd på Swedbank Robur.
Programledare är ANDERS SJÖMAN, Centrum för Näringslivshistoria.